İş

Yeni ekonomik dönemin şifreleri belli oldu: Eylem Planı geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesindeki yeni ekonomi yönetimi hızla çalışmalarına başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bakan Ulaştırma ve Altyapı Başkanı Abdulkadir Uraloğlu. Bu çalışma ile seçim öncesi ana hatlarıyla çizdiği ekonomi politikalarını hayata geçirecektir.

Şimşek’in bakanlığı devraldığında törende verdiği ilk mesajlar da izlenecek stratejinin işaretleri olarak değerlendirildi. Toplumsal refahın artırılması hedefine ulaşılmasında şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uyumun temel ilkeler olacağını belirten Şimşek, küresel zorlukların ve jeopolitik sorunların yoğunlaştığı bir konjonktürde kurumsal kalite ve kapasiteyi güçlendirerek makro-finansal istikrarı ön planda tutacaklarını söyledi. gerilim artar.

Şimşek, Orta Vadeli Program çalışmalarına vakit kaybetmeden başlayacaklarının bilgisini verdi.

EKONOMİ EYLEM PLANI GELİYOR

AK Parti’nin seçim öncesi açıklanan “Türkiye Asrı İçin Doğru Adımlar” başlıklı bildirisi ve 2023-2025 Orta Vadeli Programı, önümüzdeki dönem için izlenecek ekonomi politikasındaki öncelikleri ve ana başlıkları içeren bir rehber niteliğindedir. sonraki periyot. Bu kapsamda hedeflere ulaşmak için kullanılacak araçlar, hayata geçirilecek projeler ve izlenecek yol haritasının yeni ekonomi yönetimi tarafından detaylı bir şekilde şekillendirilmesi bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere yeni ekonomik yönetimin gündeminde, başta enflasyonla mücadele, sermaye piyasalarının ve yatırım ortamının güçlendirilmesi yoluyla cari açığın düşürülmesine yönelik adımların yer alacağı belirtiliyor.

“ENFLASYONLA MÜCADELE” VE “SOSYAL REFAH” ÖNCELİKLERİ

Yeni dönemin öncelikli konusu enflasyonla mücadele olacak. Ayrıca, söz konusu çalışma sırasında, özellikle dar gelirlilerin, devlet memurlarının, kamu çalışanlarının ve emeklilerin gelirlerinin artırılması sağlanarak, sosyal refahın korunması amaçlanmaktadır.

Hedefler doğrultusunda orta vadede enflasyonun 2023 yılı sonunda yüzde 25’in altına, 2025 yılı sonunda ise tekrar tek haneli rakamlara düşürülmesi için ekonomi politikaları araçlarının bütüncül bir yaklaşımla kullanılması bekleniyor. Orta Vadeli Programın

Bu amaç doğrultusunda tarımsal üretim, verimlilik ve lojistik planlama güçlendirilerek gıda fiyatlarındaki oynaklığın önlenmesine çalışılacaktır. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik politikalara paralel olarak hane halkına yansıyan elektrik maliyetlerinin düşürülmesine yönelik bir yaklaşım izlenecektir.

KİRALARIN ARTIŞINI ENGELLEMEK İÇİN ADIMLAR ATILACAK

Dar gelirli bireylerin harcama kompozisyonunda değerli bir yere sahip olan kira harcamalarındaki fahiş artışın önüne geçilmesi ve bu amaçla sosyal konut projelerinin sürdürülmesi siyasetin göbeğinde olacaktır.

“Sürdürülebilir büyüme” yeni ekonomik yönetimin de öncelikli hedeflerinden biri olacaktır. Bu kapsamda, 2024-2028 döneminde yıllık ortalama yüzde 5,5 büyüme ile 2028 yılı sonunda 1,5 trilyon dolar milli gelir büyüklüğüne ve 16 bin dolar kişi başı gelire ulaşmak için adımlar atılması öngörülüyor. dönem.

İş dünyasının talebi olan toplam faktör verimliliğindeki artışı her zaman sağlayacak yapısal reformlar da hayata geçirilecektir.

Kamu ve özel sektör yatırımlarının önünü açarak üretim kapasitesinin artırılması ve verimliliğe dayalı büyüme hedeflenmektedir.

İstihdamdaki güçlü artışla birlikte işsizlik oranı kademeli olarak düşecektir. 2028 yılına kadar 6 milyon ilave istihdamla toplam istihdamın 36 milyona çıkarılması ve işsizlik oranının yüzde 7’nin altına düşürülmesi için çalışmalar yürütülecek.

ARTAN TÜRK LİRASI TASARRUFU DESTEKLENECEK

Cari açığın azaltılması yoluyla döviz talebinin ithalat fiyatları üzerindeki baskısını azaltıcı tedbirler alınacaktır. Türk lirası tasarrufları artıracak finansal araçlar geliştirilecek ve desteklenecektir.

Fiyat istikrarına yönelik yatırım, istihdam, üretim ve ihracat amaçları doğrultusunda reel sektöre uygun maliyetlerle seçici kredi uygulamalarına devam edilecektir.

Teşvik ve takviyeler sadeleştirilecek ve yeniden yapılandırılacaktır. Tek Hazine Kuruluşları Hesabı uygulaması daha da yaygınlaştırılacak ve Hazine nakit rezervi güçlendirilecektir.

Vergi sisteminde dijital dönüşümü destekleyecek, çevre dostu yeşil vergilendirmeye dayalı bir sistem kurulacak ve vergi politikaları büyüme ve sosyal adalet olmak üzere iki ana eksende yürütülecektir.

Gençlerin, kadınların ve dezavantajlı grupların işgücüne katılımını ve girişimciliği özendirici vergi politikalarına öncelik verilecek, seçici ve hedefe yönelik vergi teşviklerine devam edilecektir.

Mevcut vergiler, Avrupa Birliği Probe Karbon Düzenleme Sistemi ve iklim değişikliği konusunda uluslararası arenadaki gelişmeler dikkate alınarak revize edilecek ve düzenlenerek daha az karbon salımı yapanların daha az vergi alması sağlanacaktır.

KİTLER YENİDEN YAPILANDIRILARAK HALKA HAZIRLANACAK

Özelleştirme kapsamındaki taşınmaz portföyü, klasik özelleştirme teknikleri dışında sermaye piyasası araçları kullanılarak değerlenecek ve kamuya ait taşınmaz ve altyapı tesislerinin gelirleri yatırımcı vatandaşlarla paylaşılacaktır.

Bu kapsamda özelleştirme uygulamalarında sermaye piyasası araçları ön plana çıkacak, kamu iktisadi teşebbüsleri kurumsal yönetim unsurları çerçevesinde yeniden yapılandırılarak halka arza hazır hale getirilecektir.

Bürokrasinin azaltılması ve yatırım sürecinde karşılaşılan sorunlara hızlı çözümler üretilmesi amacıyla özel sektör yatırımlarının korunmasına yönelik yeni bir sistem hayata geçirilecektir. Özel sektör yatırımlarını kolaylaştırmak ve hızlandırmak “Yatırım Uyuşmazlık Kurumu”yaratılacak.

FİNANSAL MİMARİDE DÖNÜŞÜM DÖNEMİ

İstanbul’u küresel finans ve uluslararası ticaretin lider merkezi haline getirmek amacıyla açılan İstanbul Finans Merkezi (İFM) Projesi ile nitelikli ve çok boyutlu bir finansal hizmet ekosistemi oluşturulacak. Finans alanında dönüşüm ve çeşitlilik için adımlar atılacak.

Finansal Mimari ve Altyapı Güçlendirme Programı yürütülecek olup, program kapsamındaki eylemler sermaye piyasaları, sigortacılık, iştirak finansmanı, sürdürülebilir finans, finansal teknolojiler, risk yönetimi ve finansal eğitim olmak üzere 7 tema altında uygulanacaktır.

Sermaye piyasası aksiyonları ile enstrüman çeşitliliği, tabanın genişletilmesi, mevzuat altyapısının güçlendirilmesi, likidite imkanlarının genişletilmesi ve risk sermayesi faaliyetinin artırılması değerlendirilecek ve sermaye piyasalarının cazibesi artırılacaktır.

Finansal hizmetlerde fintech uygulamaları yaygınlaştırılacak ve hizmet kalitesi artırılacaktır.

KATILIM FİNANSMANI “KOMİTE” VE “DERECELENDİRME SİSTEMİ” PLANI

Katılım finansmanı alanı güçlendirilecek, bu çerçevede bağımsız bir İştirak Finansman Kanunu hazırlanacak, çeşitli kanunlarda düzenlenen iştirak finansman dairesi tek çatı altında toplanacak ve uluslararası alanda Merkezi Danışma Kurulu hayata geçirilecektir. iştirak finansmanı kapsamındaki tüm şubeler için standartlar. “Katılım finansmanı derecelendirme” sistemi hayata geçirilecektir.

Finans sektörünün kurumsal altyapısı derinleştirilecektir. Bu kapsamda finans departmanının büyüklüğüne, karmaşıklığına ve gelişimine uygun “denetim teknolojileri” odaklı yeni kontrol uygulamaları ve sistemleri hayata geçirilecektir.

TEKNOLOJİ VE ÇEVRE FİNANSAL DÖNÜŞÜMDE ANAHTAR ROL OYNAYACAK

Sürdürülebilir finansman fırsatları geliştirmek için çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) piyasalarına katılım ivme kazanacaktır.

Bu kapsamda, Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Eximbank, ülkeler arasındaki en iyi uygulamalar dikkate alınarak güçlü bir kurumsal reform sürecine tabi tutulacaktır.

Avrupa Yeşil Anlaşması’na uyum kapsamında yeşil bankacılık uygulamalarının geliştirilmesine yönelik strateji oluşturma, kurumsal yapılanma, risk yönetimi, raporlama ve kamuyu bilgilendirme yayın faaliyetleri yürütülecektir.

Yatırımcıların korunması ve sermaye piyasasının geliştirilmesi öncelikli olacak şekilde manipülatif ve piyasa bozucu süreçlerin önüne geçilmesi amacıyla teknolojik altyapı güçlendirilecektir.

Yatırımcı Risk Takip Sistemi, yatırımcıların risklerinin bütünsel olarak izlenmesi ve bölüm paydaşları ile paylaşılması amacıyla bankacılıkta risk merkezi benzeri bir yapı ile hayata geçirilecektir.

Siyasi ve ekonomik istikrar, öngörülebilirlik ve yatırımcı dostu politikalar ile yüksek teknolojili ve daha verimli alanlara doğrudan yabancı yatırımlar artırılacak, iş ve yatırım ortamı iyileştirilecektir.

KAYNAK: TRT HABER

aglasun-ajans.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler